Nekļūstiet par lēta skaistuma upuriem!

Ceturtdien, 2023. gada 6. aprīlī, “Veselības aprūpes darba devēju asociācija” (VADDA) sadarbībā ar “Latvijas Estētiskās medicīnas asociācija” (LEMA) un “Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācija” (LKKA) atklāja informatīvo kampaņu “Lēta skaistuma upuris”. Tās mērķis – vērst sabiedrības uzmanību un informēt par piesardzību, kāda nepieciešama, izvēloties klīnikas un speciālistus sejas un ķermeņa estētikas procedūru veikšanai. Diemžēl šādas procedūras bieži tiek veiktas, izmantojot prasībām neatbilstošas un pat bīstamas iekārtas, nopietni apdraudot iedzīvotāju veselību un drošību, turklāt kropļojot nozari un radot ēnu ekonomiku.

Šī tendence estētiskās medicīnas un skaistumkopšanas nozarē novērota Covid-19 pandēmijas laikā un turpinās joprojām. Vairāk nekā divus gadus ilgušie novērojumi ir mudinājuši profesionālās asociācijas izvērst informatīvo kampaņu par estētikas pakalpojumu drošību, patērētāju tiesībām un bīstamajām nekvalitatīvu pakalpojumu sekām. Preses konference ir sākums plašākai rīcībai, tāpēc iesaistītās asociācijas aicina gan sabiedrību, gan medijus aktualizēt tematu par lēto, bet bīstamo skaistumu.

“VADDA” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds uzsver: “Lai apkarotu negodprātīgo praksi, ir jāsakārto gan likumdošana, gan jāiesaista mediji, kas atspoguļotu krāpniecības mēģinājumus. Par tiem jārunā publiski. Ir ļoti svarīgi, lai arī  patērētāji aizstāvētu savas tiesības, pasargātu veselību, un, atpazīstot pārkāpumus, vērstos Veselības inspekcijā un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Piemēram, konstatējot faktu, ka pakalpojumu sniedz “viltus” klīnika, nosaukumā apzināti izmantojot tādus vārdus vai to atvasinājumus kā “medi” vai “klīnika”, kas palīdzētu radīt priekšstatu par uzticamu medicīnas iestādi, ziņot par to. Aicinu pakalpojumu saņēmējus pievērst uzmanību iekārtām un to izcelsmei, kā arī, vai speciālists ir apguvis konkrēto metodi. Ir procedūras, kuras drīkst veikt tikai ārstniecības persona, bet daudzviet to dara speciālisti bez atbilstošas izglītības. Nekvalitatīvi veikts pakalpojums labākajā gadījumā var būt neefektīvs, un klients zaudēs naudu, bet sliktākajā gadījumā var tikt nodarīts nopietns kaitējums veselībai, piemēram, ja tiek izmantoti lāzeriekārtu viltojumi nesertificētu speciālistu rokās.”

Aptauja liecina: klientiem ir svarīgi, lai pakalpojumi tiktu veikti ar drošības prasībām atbilstošām un regulāri pārbaudītām iekārtām

“Sabiedriskās domas pētījumu centrs” (SKDS) veicis aptauju “Patērētāju paradumi, izvēloties skaistumkopšanas un estētiskās medicīnas pakalpojumus”, lai novērtētu patērētāju rīcību ietekmējošos faktorus un viedokli, saņemot estētiskās medicīnas vai skaistumkopšanas pakalpojumus.

No aptaujātajiem 761 respondentiem 95% atzina:  viņiem kopumā ir svarīgi, ka iestāde, kurā tiek saņemti pakalpojumi, būtu oficiāli reģistrēta ārstniecības vai skaistumkopšanas pakalpojumu iestāžu reģistrā. 55% respondentu, kuriem kādreiz tikusi veikta kāda no skaistumkopšanas procedūrām, pēdējā pakalpojuma saņemšanas reizē izvēlējušies tieši specializētu klīniku. Vaicāti par pēdējā pakalpojuma izvēli, 60% no aptaujātajiem apstiprināja, ka ir veikuši vairāku iestāžu/speciālistu izpēti pirms lēmuma pieņemšanas. 85% aptaujāto bija svarīgi, lai, saņemot pakalpojumus, tie tiktu veikti ar drošības prasībām atbilstošām un regulāri pārbaudītām iekārtām. Vienlaikus trīs ceturtdaļas respondentu pieļāva iespēju, ka negodīgi komersanti varētu sniegt pakalpojumus ar viltotām iekārtām.

Lielākā daļa respondentu (78%) kopumā pieļauj iespēju, ka Latvijā legāli darbojas iestādes, kuras tiek uzdotas par skaistumkopšanas klīnikām, bet patiesībā ir pakalpojumu sniegšanas vietas, kuras neatbilst obligātajām prasībām un kuru darbību neviens nekontrolē.  Tajā pašā laikā lielākā daļa (74%) respondentu nav saskārušies ar krāpšanu, maldināšanu saziņā vai ar skaistumkopšanu un/vai estētisko medicīnu saistīta pakalpojuma saņemšanas brīdī. 10% norāda, ka ir saskārušies ar ko tādu. Tas liecina, ka, visticamāk, sabiedrībā trūkst izpratnes un kritiska skatījuma uz skaistumkopšanas un estētiskās medicīnas nozari.

Trīs ceturtdaļas (75%) respondentu kopumā pieļauj iespēju, ka saistībā ar skaistumkopšanu un/vai estētisko medicīnu Latvijā negodīgi komersanti varētu sniegt pakalpojumus ar viltotu iekārtu (drīzāk pieļauj šādu iespēju – 51%, noteikti pieļauj – 24%).

Par ko pārliecināties, pirms uzticēt kādam savu skaistumu un veselību

1. Speciālista kvalifikācija:

  • vai speciālists, kurš sniedz pakalpojumu, ir reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā? https://registri.vi.gov.lv/rap
  • vai speciālistam, kurš sniedz pakalpojumu, ir piešķirts kods M56 (selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija)? Šis kods ļauj veikt procedūras ar augstas jaudas lāzeriekārtām, tai skaitā, lāzerepilāciju: https://lema.lv/doctors/

2. Iekārtas drošība:

  • vai iekārtai ir “CE” (Conformite Europeenne) marķējums atbilstoši medicīniskās iekārtas standartam?
  • vai uz iekārtas ir uzlīme par ikgadējo drošības pārbaudi?
  • ierakstiet interneta meklētājā iekārtas nosaukumu, lai pārliecinātos par iekārtas uzticamību un ražotāju.

3. Drošības pasākumi procedūras laikā:

  • vai speciālists, kurš veic procedūru, nodrošina klientu ar drošības aizsarglīdzekļiem un arī pats tos lieto?
  • vai speciālists veic medicīniskus ierakstus klienta uzskaites sistēmā vai klientu kartītē?

4. Norēķini

  • vai, veicot pakalpojuma apmaksu, jums tiek izsniegts čeks vai cits atbilstošs norēķina dokuments?

Pirms uzticat kādam savu skaistumu un veselību, pirms apmeklējat aizdomīgas skaistuma “klīnikas” vai aizdomīgi lētu lāzerepilācijas salonu, PĀRBAUDIET!

Informācija par informatīvo kampaņu “Lēta skaistuma upuris” un SKDS pētījums: http://www.skaistumaupuri.lv

Preses relīzi sagatavoja:
Sanita Pelēķe
Sabiedrisko attiecību specialists
Tālr.: +371 29449628